flag
Mon. - Fri. 09:00 - 17:30

ผลงานที่ผ่านมา

siamkraft.com

ผลงานทำเว็บ siamkraft.com

ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ใน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้นำด้านการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้ผลิต รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยฐานการผลิตทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณปีละ 2.3 ล้านตัน ด้วยเครื่องผลิตกระดาษมากถึง 15 เครื่อง และมีกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จึงสามารถผลิตสินค้าตอบสนอง ความต้องการใช้งานของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

solution
solution
solution
Register

Aosoft.co.th

Complete Registration!