flag
Mon. - Fri. 09:00 - 17:30

Cookie Consent (PDPA)

ติดตั้ง Cookie Popup บนเว็บไซต์ของคุณ

บริการติดตั้ง Cookie Popup บนเว็บไซต์ของคุณ

PDPA คืออะไร

          PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย สำหรับการถูกนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูล

โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

แล้วเว็บเราติดตั้งหรือไม่

          ทั้งนี้ในส่วนของ กฏหมายจะเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีส่วนการทำงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และหากดูที่ความหมายอย่างละเอียดแล้ว นั่นหมายถึงเพียงแค่เรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไว้ ก็ถือว่าเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ไปด้วยเหมือนกัน ส่วนที่ควรดำเนินการต่อไปนี้คืออะไรบ้าง

ข้อมูลข้างต้น 6 ข้อผมได้ทำการสรุปไว้บางส่วน ซึ่งเป็นส่วนที่พึงกระทำ

แจ้งให้ทราบก่อนเก็บข้อมูล
แจ้งให้ทราบก่อนเก็บข้อมูล

เจ้าของข้อมูล จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนทำการเก็บข้อมูลส่วนตัว

ขอเข้าถึงข้อมูลตัว
ขอเข้าถึงข้อมูลตัว

เจ้าของข้อมูล สามารถขอเข้าถึงข้อมูลตัว ได้หรือขอสำเนาเอกสารได้

image
แจ้งสิทธิคัดค้านการเก็บ

เจ้าของข้อมูล สามารถแจ้งสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้

image
ระงับการใช้ข้อมูล

เจ้าของข้อมูล สามารถแจ้งสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย , ระงับการใช้ข้อมูล หรือ เพิกถอนความยินยอมได้

image
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เจ้าของข้อมูล สามารถแจ้งขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

image
ขอโอนข้อมูลส่วนตัว

เจ้าของข้อมูล สามารถแจ้งขอให้แก้ไขขอให้โอนข้อมูลส่วนตัวได้

ค่าบริการติดตั้ง

ทางบริษัทมีบริการอยู่ 2 ส่วนคือส่วนของ Cookie Popup กับ โปรแกรมสำหรับแจ้งแก้ไขสิทธิ์

image
Cookie Popup (PDPA)

บริการติดตั้งตัว แบนเนอร์ popup บนหน้าเว็บไซต์ เมื่อติดตั้งจะมีหน้าต่าง popup แสดงให้กด ยินยอม ในหน้าเว็บ พร้อมสามารถลิ้งค์ไปยังหน้า Policy ของบริษัทได้

ราคาติดตั้ง 1,900 บาท
image
Email Contact

ปรับแต่งหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ของคุณ ให้มีส่วน Checkbox ยินยอมการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่ต้องการส่ง Contact Us จะต้อง Check ยินยอมก่อนถึงจะสามารถส่งข้อมูลได้

ราคาเริ่มต้น 3,000 บาทต่อหน้า
image
Consent Reporting / ระบบแจ้งยกเลิกการให้ใช้ข้อมูล

โปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานเว็บ หรือผู้ให้ข้อมูล ส่งข้อความแจ้งความประสงค์ในการ ยกเลิกการให้นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้งาน, เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะทำการติดตั้งตัว Cookie Consent เพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วเราควรมีช่องทางให้กับผู้ติดต่อ ทำการยกเลิก หรือ ขอยกเลิกการให้ข้อมูล ตามกฏหมาย และ ที่ผมได้สรุปไว้ 6 ข้อด้านบน เพื่อให้ถูกต้องตรงกับทางด้านกฏหมาย

ระบบ Consent Report นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำงานดังกล่าว หากบริษัทใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงทาง LINE ID : @aosoft หรือโทร 02-957-8755

  • รองรับการทำงาน 6 ข้อ PDPA
  • สามารถติดตั้งภายใต้ชื่อโดเมนของคุณ เช่น pdpa.yourdomain.com
  • ฟรีพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 500MB
ราคา 500 บาทต่อปี
Register

Aosoft.co.th

Complete Registration!