flag
Mon. - Fri. 09:00 - 17:30

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

รวบรวมคำถามที่พบบ่อย และ คำถามสั้นๆไว้ในหน้านี้

ทางบริษัท เอโอซอฟต์ ได้ทำการจดทะเบียนเรียบร้อย สามารถออกเอกสาร ใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้ และลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย
ค่าบริการ 3 %ได้ตามปกติค่ะ ทั้งนี้กรณีที่ลูกค้าหัก ณ ที่จ่ายต้องรบกวนลูกค้าส่งเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ50 ) มาให้เจ้าหน้าที่ตามที่อยู่บริษัท ส่งถึง ฝ่ายบัญชี วงเล็บมุมซอง (หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย) มาที่

บริษัท เอโอซอฟต์ จำกัด 
91/940 หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

รบกวนลูกค้าดำเนินการชำระค่าบริการตามเงื่อนไขดังนี้

ค่าบริการ ไม่เกิน 15,000 บาท ชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนดำเนินเริ่ม Projects
ค่าบริการ 15,001 - 80,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด (50:50)

  • ชำระงวดที่ 1 ก่อนดำเนินเริ่ม Projects
  • ชำระงวดที่ 2 หลังส่งมอบงาน ไม่เกิน 7 วัน 

ค่าบริการ 80,000 ขึ้นไป สามารถแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด (40:30:30) 

  • ชำระงวดที่ 1 ก่อนดำเนินเริ่ม Projects
  • ชำระงวดที่ 2 หลังส่งมอบงานออกแบบ ไม่เกิน 7 วัน
  • ชำระงวดที่ 3 หลังส่งมอบงานทั้งหมด ไม่เกิน 7 วัน

มีบริการค่ะ ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับลูกค้าทุกราย ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเว็บนั้น ๆ ที่ต้องการพัฒนานะคะว่ามีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากน้อยเพียงใด
มีความต้องการระบบจัดการหรือโปรแกรมที่มีความซับซ้อนหรือไม่ หากเป็นเว็บทั่วไปไม่มีความซับซ้อน และสามารถให้รายละเอียดได้โดยการส่งเมล
หรือส่งข้อมูลโดยบันทึกลง CD เข้ามาให้เจ้าหน้าที่พร้อมการแจ้งรายละเอียดทางโรศัพท์ ทีมงานสามารถพัฒนาเว็บพร้อมส่งงานให้ลูกค้าได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังบริษัทฯ ของลูกค้า หากเว็บที่กำลังจะพัฒนานั้น มีความต้องการด้านโปรแกรมที่ซับซ้อนและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับการแสดงผล หรือความต้องการของการทำงานของโปรแกรม หรือเรื่องของการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ ไม่ว่าจะเป็น Banner
ภาพสินค้า ภาพกิจกรรม อื่น ๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาที่ออฟฟิตของ AOSOFT เจ้าหน้าที่จะเดินทางเข้าไปพบลูกค้าตามที่แจ้ง แต่ลูกค้าต้องส่งรายละเอียดคร่าว ๆ เข้ามาให้เจ้าหน้าที่ประเมิณราคาสำหรับการพัฒนาเบื้องต้น และลูกค้ายืนยันใบเสนอราคาเข้ามาก่อนเพื่อนัดวัน ประชุมรายละเอียดค่ะ

รับค่ะ ลูกค้าสอบถามเข้ามาอยู่เป็นประจำทั้งนี้อาจจะเนื่องจากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ในการทำเว็บ และสามารถตัดโค้ด html ได้เอง แต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการออกแบบ เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบและส่งงานให้ลูกค้าด้วยไฟล์ .psd ลูกค้าบางรายถนัดเพียงแกรมหากไม่สามารถเขียนโค้ด html ได้เอง เจ้าหน้าที่มีบริการดำเนินการให้ราคาจะแตกต่างจากการออกแบบอย่างเดียว ลูกค้าบางรายนำไปใช้กับโปรแกรมสำเร็จในการจัดทำเว็บ เช่น Wordpress, Joomla เป็นต้น หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ฝ่ายขายที่ 02-957 8756

หลายท่านที่ติดต่อเข้ามาเพื่อพัฒนาเว็บ และมีคำถามว่าออกแบบเว็บที่มีภาพเคลื่อนไหว ทำไมราคาสูงกว่าภาพกราฟฟิคธรรมดา ทีมงาน AOSOFT ขอชี้แจงรายละะเอียดเพื่อให้เข้าใจ ดังนี้นะคะ สำหรับการออกแบบภาพกราฟฟิคธรรมดานั้น ต้องอาศัยเรื่องการคิดค้นการตีโจทย์ เกี่ยวกับการนำเสนอ ให้ออกมาตรงใจของลูกค้ามากที่สุด และในบางครั้งต้องแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนำเสนอ เพราะลูกค้าเองอาจจะมองไม่ออกในบางเรื่องซึ่งทีมงาน AOSOFT มีหน้าที่ในการแนะนำค่ะ สำหรับการออกแบบภาพกราฟฟิคที่มีการเคลื่อนไหว หรือที่ชอบเรียกกันว่า Animation ในการออกแบบก็ ต้องอาศัยการตีโจทย์เช่นเดียวกับภาพกราฟฟิคธรรมดา หากแต่มีวิธีการคิดที่ซับซ้อนขึ้นอีก มากกว่า 1 ชั้น เนื่องจากต้องเพิ่มขั้นตอนในการนำเสนอเต็มรูปแบบ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของการสร้างภาพเคลื่อนไหว จำเป็นต้องคิด Step ตั้งแต่ต้นจนจบก่อนเริ่มทำงาน รวมถึงหากมีการแก้ไข แม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรก ต่างจากการออกแบบภาพกราฟฟิคที่จะมีขั้นตอนในการแก้ไข ไม่ซับซ้อนใช้เวลาน้อย ทั้งหมดคือสาเหตุของการคิดค่าบริการที่แตกต่างกันค่ะ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดสามารถติดต่อฝ่ายขายได้ทันทีนะคะ

 

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานที่ลูกค้าแจ้งให้ดำเนินการนะคะ ทีมงาน AOSOFT ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเบื้องต้นของแต่ละโปรเจคนั้นประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างน้อยกรณีทำทั้งเว็บค่ะ ส่วนรายละเอียดของงานอื่น เช่น โลโก้, แบนเนอร์, งานแก้ไข ,งานเขียนโปรแกรม ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จะประเมิณระยะเวลา ในการดำเนินการให้ลูกค้าทราบก่อนเพื่อตกลงตามเงื่อนไขก่อนการดำเนินการ ทั้งลูกค้าและทีมงาน AOSOFT จะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย

รับค่ะ ทีมงาน AOSOFT รับออกแบบ โลโก้ แต่มีเงื่อนไขการรับบริการ
1. ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดสโลแกนที่ต้องการนำเสนอบนโลโก้ให้จัดเจน
2. ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดสีที่ชอบส่วนประกอบที่ต้องการให้มีบนโลโก้
3. สามารถแจ้งแก้ไขรายละเอียดงานได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่ฝ่ายขายได้เลยนะคะ

เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ทำ เว็บไซต์ เป็นอาชีพค่ะ เรามีความสามารถด้านเทคนิคต่างๆ และบุคคลากรของเรามีทุกแผนก การที่เราพัฒนาเว็บไซต์ให้คุณเราต้องใช้บุคคลากร เช่น ดีไซน์เนอร์ออกแบบเว็บ โปรแกรมเมอร์ รวมไปถึงบัญชี ยันแม่บ้าน ซึ่ง!!ทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายค่ะ ข้อดีของเว็บไซต์ที่พัฒนากับทางบริษัทของเราคือ คุณหมดกังวลเรื่องการติดต่อประสานงาน หนี ชิ่ง ไม่ทำต่อ และเรารับรองคุณภาพของงานทุกชิ้นด้วยสัญญาการรับประกันงาน

การทำเว็บนั้นสิ่งที่เราต้องทราบก่อนคือ เว็บไซต์ของเราจะมีเมนูอะไรบ้าง และแต่ละเมนู จะทำงานอย่างไร

ยกตัวอย่างถ้าคุณทำเว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัทก็จะเห็นว่าจะต้องมีเมนู Home , About Us , Product , Service , Contact Us

ราคาการทำเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานของ Project คุณค่ะ ราคาขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนแต่ละโปรแกรมและจำนวนเพจทั้งหมดค่ะ ทางเราไม่สามารถประเมินได้ถ้ายังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด แต่ราคาค่าทำเว็บไซต์ของเราที่ทำให้ลูกค้าจะอยู่ที่ 40,000-600,000บาทค่ะ แต่ถ้าคุณอยากได้ราคาคร่าวๆ ทางเราก็สามารถประเมิณให้ลูกค้าได้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาทางอีเมล หรือโทรศัพท์ ได้เลยค่ะ

Register

Aosoft.co.th

Complete Registration!