flag
Mon. - Fri. 09:00 - 17:30

ผลงานที่ผ่านมา

punchmedia.co.th (Magazine)

ผลงานทำเว็บ punchmedia.co.th (Magazine)

"เรามุ่งมั่นในการผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยวิทยาการอันทันสมัยให้กับบริษัททั้งของไทยและนานาชาติที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางการตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน" ในโลกของการค้าในปัจจุบัน ธุรกิจมากมายหลายสาขาต่างก็เริ่มใช้ประโยชน์จากสิ่งพิมพ์อย่างเช่นจดหมายข่าว และนิตยสารภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ที่ต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์เหล่านี้ต่ำกว่าในอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรปมาก พันช์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ เราจึงตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับธุรกิจใดๆ ที่ต้องการจัดทำสิ่งพิมพ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่แท้ขององค์กร พันช์ มีเดีย ประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ การขายและการตลาด รวมทั้งงานออกแบบที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี จากความทุ่มเทสู่ความเป็นมืออาชีพและสู่การแข่งขันทางการตลาด ทำให้เราได้ทำสัญญาการผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับองค์กรใหญ่ๆ หลายแห่ง และขณะนี้เรากำลังต้องการขยายธุรกิจสู่ฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น รับออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม มีคุณภาพ ที่ลูกค้าไว้วางใจ 02-9578755

solution
solution
solution
Register

Aosoft.co.th

Complete Registration!