flag
Mon. - Fri. 09:00 - 17:30

ผลงานที่ผ่านมา

jtekt-machinery.co.th

ผลงานทำเว็บ jtekt-machinery.co.th

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563  ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)
JTEKT ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค และมีธุรกิจหลักในการให้การสนับสนุนและบริการแก่บริษัทในเครือทั้งหมดในเอเชียแปซิฟิก ผลิตภัณฑ์หลักสามอย่างที่เราจัดการ ได้แก่ เครื่องเจียรทรงกระบอก เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน และศูนย์แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง

solution
solution
solution
Register

Aosoft.co.th

Complete Registration!