flag
Mon. - Fri. 09:00 - 17:30

ผลงานที่ผ่านมา

911itwist.com

ผลงานทำเว็บ 911itwist.com

ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์911itwist.com เป็บเว็บเกี่ยวกับบริการ sms marketing ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารถึงลูกค้า จำนวนมากๆในครั้งเดียว ด้วยระบบส่ง SMS ผ่านเว็บ ทำให้การทำงานคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลาในการแจ้งเรื่องสำคัญข้อความสำคัญส่งด้วย iTWiST

เว็บไซต์ออกแบบรองรับการแสดงผลทางมือถือหรือบนหน้าจอในแต่ละขนาดตัวเว็บไซต์มีระบบล็อกอินและกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

solution
solution
solution
solution

ส่วนจัดการหน้าเว็บไซต์

ด้วยระบบจัดการของทางบริษัท มุ่งเน้นไปที่การใช้งานง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง code ก็สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง

โดยระบบจะแบ่งการใช้งานตามเมนูจัดการในหน้าต่างๆ ลูกค้าสามารถเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข เพิ่ม หรือลบรายการใดรายการหนึ่งได้จากระบบ

ทั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการตั้งค่า TAGs SEO และการจัดการอื่นๆ

- ระบบนับจำนวนคนเข้าเว็บ
- เก็บข้อมูลการสั่งซื้อจากระบบ
- ระบบจัดการ SEO Tags
- ระบบจัดการเนื้อหาสินค้า
- ระบบจัดการ Footer Header Contact
- ระบบจัดการเนื้อหาในหน้าอื่นๆ
- ระบบผู้ดูแล

สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 คนและแบ่งส่วนการใช้งานให้กันและกัน

challenge
Register

Aosoft.co.th

Complete Registration!