flag
Mon. - Fri. 09:00 - 17:30

ผลงานที่ผ่านมา

cmcgroupasia.com

ผลงานทำเว็บ cmcgroupasia.com

ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ cmcgroupasia เป็บเว็บเกี่ยวกับ Future Thinking Knowledge Provider ผู้สร้างสรรค์อนาคตในแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล เทคโนโลยีการแปลภาษาด้วย AI การออกแบบ Customer Experience และการวางแผลกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เว็บไซต์ออกแบบรองรับการแสดงผลทางมือถือ หรือบนหน้าจอในแต่ละขนาด ตัวเว็บไซต์มีระบบกรอกแบบฟอร์ม สามารถติดต่อทางบริษัท

solution
solution
solution

ส่วนจัดการหน้าเว็บไซต์

ด้วยระบบจัดการของทางบริษัท มุ่งเน้นไปที่การใช้งานง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง code ก็สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง

โดยระบบจะแบ่งการใช้งานตามเมนูจัดการในหน้าต่างๆ ลูกค้าสามารถเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข เพิ่ม หรือลบรายการใดรายการหนึ่งได้จากระบบ

ทั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการตั้งค่า TAGs SEO และการจัดการอื่นๆ

- ระบบนับจำนวนคนเข้าเว็บ
- เก็บข้อมูลการสั่งซื้อจากระบบ
- ระบบจัดการ SEO Tags
- ระบบจัดการเนื้อหาสินค้า
- ระบบจัดการ Footer Header Contact
- ระบบจัดการเนื้อหาในหน้าอื่นๆ
- ระบบผู้ดูแล

สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 คนและแบ่งส่วนการใช้งานให้กันและกัน

challenge
Register

Aosoft.co.th

Complete Registration!